Servicepakke 3

Fortov (flisebelagt) pr. kalenderår.

Ukrudtsbekæmpelse i sommerhalvåret.

Snerydning/saltning i vinterhalvåret.

Incl. bortkørsel af sommeraffald.

20 meter fortov.

Priseksempel, kr. 1.150,-